Minh Đạm Hotel
Địa chỉ : Khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải , Huyện Đất Đỏ , Bà Rịa – Vũng Tàu
Phòng lễ tân : 0643 677 799
Phòng kinh doanh : 0643 843 979
Holine :0913 952 410 (Mr.Huy) - 0937 343 429 (Ms.Oanh)
Email : info@minhdamhotel.com.vn
Website : www.minhdamhotel.com.vn